Αναρτήθηκε από: ΝΚΤ | 15/02/2011

ΠΑΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Ο Πάτερ Λεόντιος της Σάμου)

Πέρασε ένας χρόνος απο το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα «Τα Νέα των Σκουραιϊκων» με τίτλο :

ΠΑΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ……..(ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ)

Με ικανοποίσηση διαπιστώνω οτι το συγκεκριμένο, αρχικά φωτογραφικό δημοσίευμα, προκάλεσε αλλά και συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών χρηστών του διαδυκτίου όπως προκύπτει απο τα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας.

Είναι στην κατάταξη των πιο δημοφιλών άρθρων στην ένατη (9) θέση,αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι δέν έπαψε ποτέ να έλκει αναγνώστες

(Δείτε τον παρακάτω πίνακα των συνοπτικών στατιστικών).
Μήνες και Έτη
  Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Συνολικά
2010   67 25 3 7 1 21 19 28 15 22 42 250
2011 37 20                     57

 

«Στή μνήμη τοῦ ταπεινοῦ καί ἐναρέτου ἀγωνιστή τῆς πνευματικῆς ἄθλησης, πού ἦταν στήν πραγματικότητα σάν κάτι πού διαβάζουμε στά Συναξάρια καί μόνο μέ τήν φαντασία μας μποροῦμε νά συλλάβουμε».

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

α) ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑ (Απο το περιοδικό «απόπλους» 1995)

β) ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 γ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ,Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (+ 1993)

Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ τό πρῶτο σχεδίασμα τῆς βιογραφίας τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ Λεοντίου τῆς Σάμου καί δημοσιοποιεῖται μέ τήν ἐλπίδα ὅσοι γνωρίζουν περισσότερα στοιχεῖα, νά τά θέσουν στή διάθεση τοῦ γράφοντος, ὥστε νά καταρτισθεῖ ἕνας κατά τό δυνατόν πλήρης βίος τοῦ μακαρίου ἀνδρός, τοῦ μάρτυρος αὐτοῦ τῆς συνειδήσεως, τοῦ 20ου αἰώνος.

Προλεγόμενα
Ὁ ὅσ. Λεόντιος τῆς Σάμου ἀποτελεῖ τό πλέον πρόσφατο παράδειγμα διά Χριστόν σαλότητος στό χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ θαυμαστός του βίος προκύπτει μέσα ἀπό τίς μαρτυρίες ἀξιοσεβάστων μαρτύρων – ἐντός καί ἐκτός Σάμου – πού τόν ἔζησαν καί καταθέτουν τήν μαρτυρία τους. Μεταξύ πολλῶν μνημονεύουμε (καί εὐχαριστοῦμε καί ἀπό αὐτή τήν θέση γιά τήν προσφορά τους στήν ἔρευνα μας), τόν Ἱερέα – Θεολόγο κ. Χρυσόστομο Σαρρῆ ἀπό τά Κοντακέϊκα Σάμου, τήν Διδασκάλισσα κ. Εὐγενία Χίου ἀπό τόν Μαραθόκαμπο, τήν κ. Δέσποινα Ἰωαννίδου ἀπό τήν Σάμο (κάτοικο Ἀθηνῶν) καί τόν Μηχανολόγο κ. Ἰωάννη Κοτσοῦκο ἀπό τήν Κόρινθο. Ἀκόμη στοιχεῖα γιά τόν π. Λεόντιο ἀντλήθηκαν ἀπό δημοσιεύματα τοπικῶν ἐρημερίδων (κυρίως ἐπιμνημόσυνα) καί ἀπό βιβλία στά ὁποῖα γίνεται ἀναφορά στό πρόσωπό του.
Ἡ ζωή τοῦ π. Λεοντίου χωρίζεται σέ δύο περιόδους, στήν πρίν καί μετά τήν γνωριμία του μέ τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης καί ἔπειτα Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος κυρό Ματθαῖο (Καρπαθάκη, + 1950). Ἡ γνωριμία αὐτή συνέβη μετά τήν λήξη τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου (1947 ἤ 1948) καί ὑπῆρξε καθοριστική γιά τήν μετέπειτα πορεία του.
Ἡ πρώτη περίοδος τῆς ζωῆς του χαρακτηρίζεται ἀπό τήν συμμετοχή στήν Ἐθνική Ἀντίσταση κατά τῶν κατακτητῶν Ἰταλῶν καί ἡ δεύτερη ἀπό μεγάλους πνευματικούς ἀγώνες καί τήν θεληματική ἄρση τοῦ σταυροῦ τῆς διά Χριστόν Σαλότητος.

Περίοδος Πρώτη: Ὁ ἐθνικός ἀγωνιστής
Ὁ κατά κόσμον Λεωνίδας Μαυροθαλασσίτης γεννήθηκε τήν 29η Δεκεμβρίου 1912 στό χωριό Πλάτανος τῆς Σάμου καί ἦταν γιός τοῦ Ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ Ἱερέως Ἰωάννη, τόν ὁποῖο διαδέχθηκε στήν Ἱερωσύνη. Πρίν τήν χειροτονία του νυμφεύθηκε τήν Μαρία Λοϊζου (τοῦ Δημητρίου καί τῆς Κωνσταντίνας, πού γεννήθηκε τήν 4η Δεκεμβρίου 1919 στό χωριό Κοντέϊκα τῆς Σάμου), μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε ἕνα γιό, τόν Ἰωάννη.
Τό ἀκριβές ἔτος τῆς χειροτονίας του δέν ἔχει ἐξακριβωθεῖ, πρέπει πάντως νά χειροτονήθηκε πρός τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ’30, διότι ὁ Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος καί ἡ κατοχή τῆς Σάμου ἀπό τούς Ἰταλούς τόν βρῆκε Ἱερέα.
Ὁ συναγωνιστής του στήν Ἐθνική Ἀντίσταση Ἰωάννης Ἀ. Ζαφείρης, στό βιβλίο του «Ἡ Κατοχή καί ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση στή Σάμο, χρονικό 1941 – 1944», ἀναφέρεται πολλές φορές στόν π. Λεωνίδα καί τήν ἐθνική του δράση (σελ. 50, 56, 82, 83 καί 99).
Ἐπίσης ἡ Θάλεια Ζαϊμη, σύζυγος τοῦ Ἰπποκράτη Ζαϊμη, συναγωνιστή τοῦ π. Λεωνίδα, στό βιβλίο της «Ὁ Ἰπποκράτης Ζαϊμης καί ἡ ἐποχή του», ἀναφέρεται πολλές φορές στόν π. Λεωνίδα καί στή διακεκριμένη συμμετοχή του στήν Ἀντίσταση (σελ. 234, 289, 349, 351, 364, 380 καί 403).
Σύμφωνα λοιπόν μέ τίς μαρτυρίες τῶν συναγωνιστῶν, ὁ π. Λεωνίδας «βγῆκε στήν παρανομία» τόν Νοέμβριο τοῦ 1942 καί συμμετεῖχε σέ πολεμικές ἐπιχειρήσεις μέχρι καί τό 1944. Στό βιβλίο τοῦ Ἰω. Ζαφείρη δημοσιεύεται καί ἱστορική φωτογραφία μέ τήν λεζάντα «ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ Σάμου μέ τόν ἀγωνιστή Παπᾶ τους καί κοπέλλες τοῦ νησιοῦ». Ἐκεῖ – ὅπως παρατηρεῖ ὁ π. Χρυσόστομος Σαρρῆς, σέ ἐπιστολή του πρός τόν γράφοντα – «φαίνεται ὁ Πατήρ μέ ἐνδυμασίαν πολεμικήν, μιμούμενος τούς Ἥρωας τοῦ 1821, ἐνῶ τά κατορθώματά του διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος ἔγιναν τραγούδι καθημερινό εἰς τό στόμα τῶν σκλαβωμένων κατοίκων τοῦ νησιοῦ».
«Τό θάρρος του ἦταν μεγάλο – συνεχίζει ὁ π. Χρυσόστομος – καί μάλιστα κατά τήν μαρτυρία του συναγωνιστοῦ του Ζαφείρη, ἐδέετο εἰς τήν Θεῖαν Λατρείαν «ὑπέρ τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Ἕλληνος πολίτου», διότι ἔβλεπε ὅτι κατεπιέζοντο ἀπό τούς ἐχθρούς κατακτητάς Ἰταλούς οἱ δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες κατά τήν Ἰταλική Κατοχή. Ὅμως ὁ Ὕψιστος προόριζε τόν π. Λεωνίδα καί διά πνευματικούς ἀγῶνας, ἀφοῦ δέν ἔπαθε τό παραμικρόν ἀπό τά ἐχθρικά πυρά, ἀλλά καί ὁ ἴδιος δέν ἐφόνευσε κάποιον».
Ὅταν ἄρχισε ὁ ἐπάρατος Ἐμφύλιος (Νοέμβριος 1944), ὁ πατριώτης καί ἰδεολόγος π. Λεωνίδας ἐγκατέλειψε τήν Σάμο καί τήν οἰκογένειά του καί πῆγε στά Ἱεροσόλυμα (εἶναι γνωστές καί μέ βαθειές ἱστορικές ρίζες οἱ σχέσεις τῆς Σάμου μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων) καί ὑπηρέτησε σάν ἐφημέριος στόν Πανάγιο Τάφο, «δεόμενος ὑπέρ τῶν δεινοπαθούντων ἐκ νέου συμπατριωτῶν του καί ὑπέρ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου».

Περίοδος Δεύτερη: Ὁ πνευματικός ἀγωνιστής
Α. Ἡ γνωριμία μέ τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης κυρό Ματθαῖο.
Ὁ π. Λεωνίδας ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα μετά τό τέλος τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου (1947 ἤ 1948), ἀλλά δέν ἐπέστρεψε στό νησί καί τήν οἰκογένειά του. Οἱ ἐπιλογές του ἦταν ἄλλες, πνευματικοῦ καί ἀγωνιστικοῦ χαρακτῆρος.
Τότε γνωρίζει στή Μονή Παναγίας Κερατέας τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο Βρεσθένης κυρό Ματθαῖο Α’. Οἱ συνθῆκες γνωριμίας τῶν δύο ἀνδρῶν δέν εἶναι γνωστές, ἡ ζωή πάντως τοῦ π. Λεωνίδα ἀπό τήν γνωριμία ἐκείνη καί μετά ἀλλάζει ριζικά. Κατ’ ἀρχήν ἀποκηρύσσει τήν Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία καί ἐντάσσεται στή Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, κατά τά προβλεπόμενα ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες (γενόμενος δεκτός ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ματθαῖο δι’ Ὁμολογίας Πίστεως καί Χειροθεσίας). Στή συνέχεια μέ τήν εὐλογία τοῦ ἐπ. Ματθαίου πηγαίνει στό Ἅγιο Ὄρος, γιά περισσότερη ἄσκηση πλησίον τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων. Τέλος παύει νά ὀνομάζεται Λεωνίδας καί ἀκούει στό ὄνομα Λεόντιος. Πρός τό παρόν δέν ἔχει διευκρινιστεῖ, ἄν δέχθηκε τό Μοναχικό Σχῆμα ἀπό τόν ἐπ. Ματθαῖο ἤ ἄν τό πῆρε ἀργότερα στό Ἅγιο Ὄρος. Τό πλέον πιθανό εἶναι τό πρῶτο, διότι στό Ἅγιο Ὄρος γίνεται γνωστός σάν Λεόντιος ὁ Πνευματικός.

Β. Ὁ π. Λεόντιος στό Ἅγιο Ὄρος
Στόν Ἄθωνα ὁ π. Λεόντιος ἐπιδόθηκε σέ μεγάλη ἄσκηση ὡς σπηλαιώτης καί ἀπέκτησε φήμη μεγάλου Πνευματικοῦ, μάλιστα ἔγινε ἐξομολόγος τῶν περιωνύμων ἀοράτων ἤ γυμνῶν ἀσκητῶν, τῶν ὁποίων γνώριζε τά κατοικητήρια καί παρ’ ὅλο πού ἦταν Ἱερεύς, δέχοταν τίς συμβουλές καί τίς γνῶμες τους καί τούς τιμοῦσε ὡς Ἁγίους.
Γιά τήν παραμονή τοῦ π. Λεοντίου στό Ἅγιο Ὄρος ὁ Ἁγιορείτης Μοναχός Βλάσιος στό βιβλίο του «Οἱ ἀόρατοι ἐρημίτες τοῦ Ἄθωνα» (2006), διασώζει τά ἀκόλουθα, στήν ἀναφορά του στόν Ἱερομόναχο Σεραφείμ καί τήν συνοδεία του, τῆς Σκήτης τοῦ ἁγ. Δημητρίου, τήν λεγομένη Σκήτη τοῦ Λάκκου (σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ μ. Τρύφωνος στό μ. Διονύσιο, πρ. Ἁγιοπαυλίτη, + 2002):
«Ὅταν κατοίκησαν στή Σκήτη τοῦ Λάκκου ὁ παπᾶ Σεραφείμ καί ἡ συνοδεία του, ἐξομολογοῦντο σέ κάποιον Πνευματικόν ὀνόματι Λεόντιον Ἱερομόναχον. Ὁ παπα-Λεόντιος ἔμενε ἕνα διάστημα σέ μία σπηλιά τοῦ Ἄθωνα, γι’ αὐτό καί ὠνομάσθη Σπηλαιώτης. Ἐπειδή ἦταν καλός καί ἀσκητικός μοναχός, ἐξομολογοῦντο κοντά του ἀρκετοί μοναχοί. Μεταξύ αὐτῶν πού ἐξομολογοῦντο ἦσαν καί δώδεκα ἀνώνυμοι Ἀναχωρητές, οἱ ὁποῖοι ἔμεναν σέ σπηλιές στά βουνά τοῦ Ἄθωνα. Ὅταν πήγαιναν στόν παπα-Λεόντιο μεταξύ ἄλλων τοῦ ἐπεξηγοῦσαν θεῖα μυστήρια, τοῦ ἔλεγαν γιά τό μέλλον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ ἑρμήνευαν τά κάλλη τοῦ Παραδείσου καί ποία ἡ δόξα τῶν δικαίων μετά θάνατον».
Ὁ π. Χρυσόστομος Σαρρῆς γράφει σχετικά, ὅτι γιά τούς Ἁγιορείτες ὁ π. Λεόντιος «ἔγινε παράδειγμα ἀσκητικῆς βιοτῆς».

Ὁ π. Λεόντιος στή Σάμο
Ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος ὁ π. Λεόντιος ἦρθε στή γεννέτειρά του Σάμο, ὅπου ἔζησε βίο «πένητα, ἀνυπόδητος καί μονοχίτων», ὡς διά Χριστόν Σαλός. Ὁ χρόνος τῆς ἐπιστροφῆς του δέν ἔχει ἐξακριβωθεῖ. Ὁ μ…….. δέχεται, ὅτι «οἱ δώδεκα ἀνώνυμοι ἀσκητές τοῦ συνέστησαν νά πάει ἤ τόν ἔστειλαν στό νησί τῆς Σάμου γιά νά βοηθήσει πνευματικά τόν λαό. Ἔκανε ὑπακοή καί πῆγε καί ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι τῆς τελευτῆς του» (σελ. 111).
Σχετικά μέ τό ἔργο του στή Σάμο ὁ ἴδιος συγγραφέας σημειώνει: «Οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ πού τόν γνώρισαν, διηγοῦνται θαυμαστά γεγονότα γιά τήν ζωή του. Ἔλεγχε Στρατηγούς, Δημάρχους καί ἄλλα ἐξέχοντα πρόσωπα τά ὁποῖα δέν ἔδιναν τό καλό παράδειγμα στό λαό, ἀλλά ζοῦσαν ὡς ἀποστάτες τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς κατά Χριστόν ζωῆς. Ποτέ δέν εἰσῆλθε σέ αὐτοκίνητο, ἦταν ἕνας πεζοπόρος κήρυκας τῆς Πίστεως καί τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔζησε ὡς ἀκτήμων καί διά Χριστόν Σαλός, σεβόμενος ὑπό τοῦ λαοῦ ὡς Ἅγιος. Ἀκολουθοῦσε τό Παλαιό Ἑορτολόγιο, ὡς εἶναι καί στό Ἅγιον Ὄρος» (αὐτ. σελ. 111).
Τόν ἐπώδυνο σταυρό τῆς διά Χριστόν σαλότητος ὁ π. Λεόντιος δέν τόν σήκωσε αὐθαίρετα, ἀλλά μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου Ματθαίου. Ἠδη τό 1949 ὁ ἐπ. Ματθαῖος εἶχε ζητήσει καί ἀπό μία ἄλλη χαριτωμένη ψυχή, τήν Ταρασία Ζαροραίου, ἔπειτα διά Χριστόν Σαλή Ταρσώ (+ 1989), νά ὑποκριθεῖ τήν σαλή. (Σχετικά μέ τήν διά Χριστόν Σαλή Ταρσώ ἔχει γράψει βιβλίο ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰωάννης Κορναράκης, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τό Κελλί ἁγ. Νικολάου Μποραζέρη Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους).
Ἡ Ταρασία Ζαγοραίου γεννήθηκε τό 1910 στήν Ἄνδρο. «Ἔτυχε ἀρτίας μορφώσεως – γράφει ὁ Ἰω. Κορναράκης – (ἀλλά) στό δέκατο τέταρτο ἔτος τῆς ἡλικίας της, ἄρχισε νά ἐκδηλώνεται ὁ θρησκευτικός της χαρακτήρας καί ἡ διάθεσή της νά ἀσχολεῖται μέ τά θεῖα» (σελ. 36), ὁ ὁποῖος τελικά παρεξηγήθηκε ἀπό τούς δικούς της, μέ ἀποτέλεσμα νά θεωρηθεῖ ψυχασθενής καί νά ὑποστεῖ «τό πραγματικό μαρτύριο τῆς ἀδικαιολόγητης λοβοτομῆς» (σελ. 40). «Ἡ μητέρα τῆς Ταρσώς – συνεχίζει ὁ Καθηγητής Κορναράκης – ἀκολοθοῦσε τό Παλαιό Ἡμερολόγιο καί εἶχε κάποια σχέση μέ τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, στήν Κερατέα. Ἐκείνη τήν ἐποχή πού ἡ Ταρσώ ἐθεωρεῖτο ἄρρωστη, μέ ψυχιατρική βεβαίωση, κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι ὁ Ματθαῖος, κτήτωρ καί Ἐπίσκοπος τῆς Μονῆς, ἔκανε θαύματα καί ἰδιαιτέρως θεραπείες. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ μητέρα τῆς Ταρσώς σκέφθηκε νά συνοδεύσει τήν κόρη της καί νά φιλοξενηθοῦν γιά κάποιο διάστημα στή Μονή, μήπως γίνει τό θαῦμα καί «θεραπευθεῖ» ἡ Ταρσώ. Ἔτσι κάποια μέρα τοῦ 1949 τήν πῆρε, ἀπογοητευμένη ἀπό κάθε ἀνθρώπινη βοήθεια καί τήν ἔφερε, χωρίς νά τό γνωρίζει, στό ὁριστικό στάδιο τῆς ἀθλήσεώς της.
Φαίνεται ὅτι ἔμειναν ἐκεῖ περίπου τρεῖς μῆνες, χωρίς ὅμως τό ἀποτέλεσμα πού ἔλπιζαν καί ἐπιθυμοῦσαν. Ἔτσι ἡ μητέρα τῆς Ταρσώς ἀποφάσισε νά τήν πάρει νά γυρίσουν στό σπίτι τους, ἡ Ταρσώ ὅμως δέν ἤθελε νά φύγει ἀπό τό Μοναστήρι μέ κανένα τρόπο. Γι’ αὐτό παρακάλεσε ἡ μητέρα της νά τήν φιλοξενήσουν γιά κάποιο ἀκόμη διάστημα. Τό διάστημα αὐτό τελικά ἦταν ὅλη της ἡ ζωή» (Ἰω. Κορναράκη, «Ταρσώ, ἡ διά Χριστόν Σαλή», σελ. 41).
Αὐτό πού δέν ἀναφέρει ὁ Καθηγητής Κορναράκης καί τό ὁποῖο εἶναι ἀπολύτως ἐξακριβωμένο, εἶναι ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Ματθαῖος ἔστειλε τήν νεαρή Ταρσώ στήν Παναγία τῆς Τήνου γιά νά «θεραπευθεῖ», ὅτι ἐκεῖ πράγματι «θεραπεύθηκε» καί ὅτι ἐπιστρέφοντας στή Μονή τῆς ζήτησε νά σηκώσει θεληματικά πλέον τόν σταυρό τῆς ἐν Χριστῶ μωρίας, πράγμα πού ἡ Ταρσώ ἀποδέχθηκε καί ἀκολούθησε «διά βίου».

Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς σολότητος τοῦ π. Λεοντίου.
Ὁ π. Χρυσόστομος Σαρρῆς γράφει σχετικά μέ τήν παρουσία τοῦ π. Λεοντίου στή Σάμο: «Ἀρχίζει ἔντονον ἀσκητικήν ζωήν. Περιφέρεται ἀνυπόδητος, ρακένδυτος, φορτωμένος τά βιβλία τά ἐκκλησιαστικά – ἐνῶ στό χέρι του εὑρίσκεται ἡ εἰκών τῆς Θεοτόκου, μικρός ξύλινος σταυρός καί τό κομβοσχοίνιον – ἕτοιμος νά δώσει ἐρμηνείαν τοῦ θείου λόγου παντί τῶ αἰτοῦντι. Τό κήρυγμά του ἔχει ἐκκλησιαστικόν κυρίως περιεχόμενον, εἰς ἄπταιστον καθαρεύουσαν καί σύνταξιν, χωρίς χειρόγραφον. Τά θέματά του ἦταν κυρίως τό ἡμερολογιακόν καί ἡ μέλλουσα κρίσις, ἀλλά καί ὁ δημόσιος ἔλεγχος δημοσίων ἰσχυρῶν καί μή προσώπων, τά ὁποῖα ἐλέγχονται ἀκόμη καί ὀνομαστικῶς διά ὁτιδήποτε παράνομον, ἀκόμη καί οἰκογενειακῆς φύσεως.
Μισεῖ τά χρήματα, κοιμᾶται εἰς τό πάτωμα, ὅταν τόν φιλοξενοῦν φίλοι, γνωστοί ἤ συναγωνισταί του.
Δέν φοβεῖται τίποτε καί μάχεται ἀμειλίκτως κατά τῆς ἁμαρτίας, ἐνῶ κηρύττει ὅπου εὑρεθεῖ (λ.χ. εἰς τήν Ὀμόνοιαν διακόπτει τήν κυκλοφορίαν πεζῶν καί ὀχημάτων).
Μέ αὐτοκίνητο ὅταν θελήσει νά ταξιδεύσει, ἄν εἶναι γνωστοί του οἱ ἐπιβαίνοντες, κάθεται στό τελευταῖο σημεῖο τοῦ πατώματος τοῦ λεωφορείου!».
Ἡ Διδασκάλισσα κ. Εὐγενία Χίου μαρτυρεῖ σχετικά μέ τήν κηρυκτική διακονία του στή Σάμο, ὅτι μία περίοδο εἶχε μαζί του μία μοναχή, τήν Πελαγία καί μαζί «γύριζαν ὅλα τά χωριά τῆς Σάμου κηρύττοντας. Γύριζαν ἀπό χωριό σέ χωριό, ξυπόλυτος ὁ Γέροντας κι ὅταν βράδυαζε ἔμπαιναν σέ ἕνα δασάκι, ἔβαζαν ἀνάμεσά τους τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί κοιμόταν. Τό πρωϊ πάλι ἄρχιζαν τήν περιοδεία σέ ἄλλα χωριά. Κάποτε ὅμως ἡ ἀδελφή Πελαγία κουράστηκε ἀπό τόν ἀγῶνα αὐτόν καί ἔφυγε».
Ἀκόμη, σχετικά μέ τήν νηστεία του σημειώνει: «Κάποτε τόν ρώτησα γιατί νήστευε καί τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Μοῦ ἀπάντησε ἐμπιστευτικά: «Στήν παλιά μου ζωή κάποτε ἁμάρτησα τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, γι’ αὐτό νηστεύω κάπου-κάπου Πάσχα, γιά νά ξεπλύνω τήν ἁμαρτία μου»!
Ὁ κ. Ἰω. Κουτσοῦκος γράφει σχετικά σέ ἐπιμνημόσυνο ἄρθρο του στήν τοπική ἐφημερίδα τῆς Κορίνθου «ΣΗΜΕΡΑ» (φ. 26.10.1997): «Ἦταν ἕνας ἱερωμένος ἀσκητής. Φοροῦσε κορελιασμένα καί χιλιομπαλωμένα ράσα καί κρατῶντας πάντα ἕνα ταγαράκι, περπατοῦσε χειμῶνα-καλοκαίρι ξυπόλυτος. Δέν χρησιμοποιοῦσε καθόλου χρήματα, δέν ἔτρωγε σχεδόν τίποτα καί κρατοῦσε πάντα μία φθαρμένη εἰκόνα τοῦ ἁγ. Παντελεήμονος.
Σέ κάθε εὐκαιρία κήρυττε μέ παρρησία καί πολλές φορές ἔκανε κήρυγμα μέ αὐστηρό ἔλεγχο.
Ὅσοι τόν πλησίαζαν ἔνοιωθαν μία χαρακτηριστική εὐωδία πού ἀνέβλυζε ἀπό τήν παρουσία του. Ἡ χαρακτηριστική μυρωδιά πού ἀναδυόταν ἀπό πάνω του συνόδευε μία Κορίνθια γιά μέρες στό σπίτι της, παρ’ ὅλο πού μίλησε μαζί του γιά λίγα λεπτά, ἐνῶ δέν τόν ξαναεῖδε ποτέ».

Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Μέ τούς ὑπερφυεῖς ἀγῶνες του ὁ π. Λεόντιος ἐλεήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ τά Ἁγιοπνευματικά χαρίσματα τῆς διδασκαλίας, τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, τῆς πρό θανάτου εὐωδίας, τῆς προοράσεως, τῆς «ἐν πνεύματι» ἀρπαγῆς σέ μακρυνούς τόπους, τῆς ἐκτός χρονικῶν ὁρίων κινήσεως, τῶν μετά θάνατον ἐμφανίσεων, τῆς εὐωδίας τῶν λειψάνων του καί ἄλλων θαυμαστῶν σημείων.
Ὁ π. Χρυσόστομος Σαρρῆς γράφει, ὅτι «ὑπάρχουν μαρτυρίαι διά τόν π. Λεόντιον, ὅτι τόν εἶδον νά εὑρίσκεται ὑπερυψωμένος τοῦ ἐδάφους, ἄλλοι δέ μαρτυροῦν διά φῶς γύρω του».
Ἡ κ. Εὐγενία Χίου μαρτυρεῖ σχετικά μέ τό χάρισμα τῆς διδασκαλίας: «Τόν συνάντησα σέ ἕνα φιλικό σπίτι ἀπόγευμα. Ἔμεινα κοντά του ὡς τίς 2 τά ξημερώματα. Μία πραγματική κοσμογονία πνευματική. Πῆρα ἀπόφαση ὅτι ἔπρεπε νά γίνω Ὀρθόδοξη, παρ’ ὅλο πού στό δικό μου χωριό δέν ὑπῆρχε ἄλλος Ὀρθόδοξος».
Σχετικά μέ τό χάρισμα τῆς προοράσεως ἡ ἴδια μάρτυρας ὁμολογεῖ: «Κάποτε ἦρθε στό χωριό Λέκκα πού ὑπηρετοῦσα. Ἦταν σούρουπο καί μιλοῦσε στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ. Εἶχε μαζευτεῖ κόσμος. Τήν ὥρα ἐκείνη πέρασε ἕνας κάτοικος τοῦ χωριοῦ καί τοῦ εἶπε: «Δέν πᾶς καλύτερα στή γυναῖκα σου καί τό παιδί σου, παρά γυρίζεις καί λές ἄσκοπα πράγματα;» Ὁ Γέροντας τότε γύρισε καί τοῦ εἶπε: «Σέ βλέπω νά μήν εἶσαι τοῦ ἅϊ-Γιαννιοῦ». Πράγματι, σέ λίγες ἡμέρες ὁ αὐθάδης χωρικός ἀρρώστησε ἀπό καρκῖνο! Ἐνῶ εἶχε ὑψηλό ἀνάστημα, 1.85, ζάρωσε καί ἔγινε ἀγνώριστος. Πέθανε σέ λίγους μῆνες καί ὅλοι πίστεψαν, ὅτι ἡ πρόρρησις τοῦ π. Λεοντίου ἐπαληθεύθηκε.
Ἄλλοτε πάλι περνοῦσε ἀπό ἕναν δρόμο τοῦ χωριοῦ μας. Κάποιος ἀγροφύλακας, πολύ γνωστός μας, ἔπλενε ἕνα βαρέλι γιά νά βάλει λάδι. Ἐκείνη τήν στιγμή πέρασε ὁ Γέροντας Λεόντιος καί ὁ ἀγροφύλακας τόν κατηγόρησε: «Δέν πᾶς – τοῦ εἶπε – στή γυναῖκα σου καί τό παιδί σου, παρά γυρίζεις στούς δρόμους;» Ὁ π. Λεόντιος δέν τοῦ ἀπάντησε, ἀλλά δέν πρόλαβε νά περπατήσει οὔτε μισή ὥρα δρόμο καί ἀκούσθηκε ἕνας φοβερός κρότος, κάτι σάν ἔκρηξη ὀβίδας. Ἦταν τό βαρέλι πού ἀνατινάχθηκε μέ τήν φωτιά πού τοῦ ἔβαλε ὁ ἀγροφύλακας γιά νά τό καθαρίσει καί τοῦ ἔκοψε τό κεφάλι!»
Σχετικά μέ τό θέμα τῆς προσευχῆς ὁ κ. Ἰω. Κουτσοῦκος γράφει, ὅτι «διαρκῶς προσευχόταν, ἔλεγε τήν εὐχή μέ ὅλη τήν θέρμη τῆς ψυχῆς του καί ὅπως μοῦ εἶπαν ὅσοι τόν φιλοξένησαν, δέν ἀναπαύοταν ὅλη τήν νύχτα, ἀλλά διαρκῶς προσευχόταν».
Γράφει ἀκόμη, ὅτι «ὅταν ὁ Γέροντας ἦταν στήν Κόρινθο, μερικοί φίλοι μέ παρεκάλεσαν νά τόν μεταφέρω ἀπό τό σπίτι πού ἐφιλοξενεῖτο, σέ ἕνα μοναστήρι ἔξω ἀπό τήν πόλη μέ τό αὐτοκίνητό μου. Ἔμεινα ἔκπληκτος ὅταν κάθισε στό κάθισμα καί τόν παρατηροῦσα νά βρίσκεται σέ μία πνευματική ἀρπαγή, μέ συνεχεῖς εὐλαβικές ὑποκλίσεις, κάνοντας τόν σταυρό του καί λέγοντας χαμηλόφωνα προσευχές καί τήν γνωστή εὐχή τῶν ἀσκητῶν. Στήν περίπου μισή ὥρα τῆς διαδρομῆς μας, δέν ἀντάλλαξα καμμία λέξη μαζί του, διότι ἔβλεπα ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν μέν μέ τό σῶμα δίπλα μου, ἀλλά τό πνεῦμα του βρισκόταν κάπου ἀλλοῦ, πού ἐγώ δέν μποροῦσα νά πάω!»
Ὁ ἴδιος μάρτυρας ὅταν βρέθηκε στή Σάμο καί ρώτησε κάποιον ὁδηγό ταξί ἄν ἤξερε τόν π. Λεόντιο πληροφορήθηκε, ὅτι «εἶναι γνωστός σέ ὅλη τήν Σάμο, ζεῖ ἔξω, στά βουνά καί περπατάει πολύ σ’ ὅλο τό νησί». «Δέν βλάπτει κανένα – συνέχισε ὁ ὁδηγός – ἐμεῖς, ὅπου τόν βρίσκουμε τόν παίρνουμε μέ τά ταξί μας ἤ τουλάχιστον τοῦ τό προτείνουμε, διότι συνήθως ἀρνεῖται νά μπεῖ στό αὐτοκίνητο. Ἐντύπωση μοῦ ἔκανε πού τόν εἶδα στό Πυθαγόρειο, ἐνῶ πήγαινα στό Καρλόβασι. Ὅταν ἔφτασα στό Καρλόβασι, ἔκπληκτος τόν εἶδα ἐκεῖ καί ἀπόρησα, πῶς πῆγε νωρίτερα ἐκεῖνος ἀπό τό ταξί;»
Σημαντική εἶναι καί ἡ ἀκόλουθη μαρτυρία τοῦ ἰδίου μάρτυρα: «Ὅταν κατεβαίνει στό Βαθύ – στό λιμάνι – καί κηρύττει, τότε φωνάζει δυνατά καί χτυπάει τό πόδι του μέ δύναμη, ξυπόλυτος, στούς ὀγκόλιθους τοῦ λιμανιοῦ. Ἐκεῖ, αὐτό τό χτύπημα, τό συνοδεύει ἕνας δυνατός, ὑπόκωφος θόρυβος. Πῶς εἶναι δυνατόν ἕνας γεράκος ξυπόλυτος νά κάνει μέ τό πόδι του πάνω στό μπετό τόσο θόρυβο;»
Στή βιβλιογραφία σχετικά μέ τήν Ρωσική Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν, στή βιογραφία τοῦ Ἐπισκόπου Βλαδιμήρου Ἀμπράμωφ (+ 1987), ἀναφέρεται ὅτι τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο εἶχε προεῖπει «ὁ διά Χριστόν Σαλός Ἱερομόναχος Λεόντιος τῆς Σάμου, στήν πηγή τοῦ ἁγ. Βασιλίσκου, στόν Καύκασο»!
Ὁ Ἐπίσκοπος Βλαδίμηρος, κατά κόσμον Βάδιμος Abramov, καταγόταν ἀπό τήν Μόσχα. Τά πρῶτα σπέρματα τῆς Πίστεως δέχθηκε ἀπό τήν εὐσεβή γιαγιά του, διότι ἡ μητέρα του ἦταν ἄθεη. Ἐνῶ ὑπηρετοῦσε στό Σοβιετικό Στρατό φοροῦσε κρυφά σταυρό και προσευχόταν. Τό ἐπάγγελμά του στόν κόσμο ἦταν κοσμηματοποιός.
Ἡ ἐκκλησιαστική του ζωή ἄρχισε ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας. Συνήθιζε νά ἐκκλησιάζεται στήν ἐνορία Znamenye τῆς Μόσχας. Ταυτόχρονα ἀναζητοῦσε Γέροντα μοναχό νά ὑποταχθεῖ. Τότε μία πιστή τόν συνέστησε στόν Κατακομβίτη Μητροπολίτη Γεννάδιο Sekach. Ὁ νεαρός Βάδιμος συνάντησε τόν Μητροπ. Γεννάδιο στή Μόσχα καί τόν συνόδευσε στό προσκύνημά του στή Λαύρα τῆς Ἁγίας Τριάδος – ἁγ. Σεργίου. Στή συνέχεια προσχώρησε στήν Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν καί χειροθετήθηκε μοναχός ἀπό τόν Μητροπ. Γεννάδιο μέ τό ὄνομα Βλαδίμηρος. Ἀπό τόν ἴδιο Ἱεράρχη δέχθηκε καί τούς τρεῖς βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης.
Λίγο πρίν τόν θάνατό του ὁ ἐπ. Βλαδίμηρος ἀναγκάστηκε νά μετακινηθεῖ στόν Καύκασο, ἀλλά καί ἀπό ἐκεῖ διώχθηκε ἀπό τήν Μυστική Ἀστυνομία. Τότε ἐγκαταστάθηκε στό χωριό Elista. Ὅταν ἡ Μυστική Ἀστυνομία τόν ἀνακάλυψε, τοῦ ζήτησε νά φύγει, ἀλλά αὐτός δέν συμμορφώθηκε, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκτοπιστεῖ στή Μόσχα, ὅπου ἀπεβίωσε τό 1987, ἀπό τίς συνέπειες τοῦ πυρηνικοῦ ἀτυχήματος στό Τσερνόμπιλ.
Γιά τήν συνάντηση τοῦ π. Λεοντίου μέ τόν π. Βλαδίμηρο δέν ἀναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, ἕνα πάντως εἶναι ἀπολύτως βέβαιο καί ἐξακριβωμένο: Ὁ π. Λεόντιος δέν βγῆκε ποτέ ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος! Ἄρα στήν πηγή τοῦ ἁγ. Βασιλίσκου (ὅπου ὁ ὁμώνυμος ναός στόν ὁποῖο κοιμήθηκε ἐξόριστος ὁ Ἱερός Χρυσόστομος), βρέθηκε «ἐκτός σώματος, ἐν πνεύματι» καί αὐτό εἶναι μία τῶν μεγάλων ἀποδείξεων τῆς ἁγιότητός του.

Τό ὁσιακό τέλος
Ὁ Σαλός τοῦ Θεοῦ Λεόντιος κοιμήθηκε εἰρηνικά τόν Μάρτιο τοῦ 1993. Προηγουμένως εἶχε ἐπισκεφθεῖ τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κουβαρᾶ, ὅπου ἔμεινε λίγο, ἀλλά μέσα στή νύχτα ἔφυγε καί περιπλανώμενος στούς δρόμους, σχεδόν τυφλός, μεταφέρθηκε στό νοσοκομεῖο τῆς Βούλας, ὅπου μετά τίς πρῶτες βοήθειες τόν πῆγαν στό λιμάνι καί τόν ἐπιβίβασαν στό καράβι γιά τήν Σάμο. Ἐκεῖ πῆγε στό χωριό του, τόν Πλάτανο, καί φιλοξενήθηκε μέχρι τό τέλος του ἀπό τήν ἀνηψιά του Βικτωρία, ἡ ὁποῖα τοῦ παρεῖχε κάθε προστασία. Τήν τελευταῖα Θεῖα Κοινωνία ἔλαβε ἀπό τόν ἤδη μακαριστό Πρωθιερέα π. Σαράντη Καστανιᾶ ἀπό τήν Ἰκαρία, τόν ὁποῖο ἀποχαιρέτησε λέγοντας: «Ἄντε π. Σαράντη, καλή ἀντάμωση στόν Παράδεισο».
Τόν ἐνταφίασε ὁ Ἱερεύς π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου, τήν 7η Μαρτίο 1993. Στήν κηδεία του συμμετεῖχε λαός ἀπό ὅλη τήν Σάμο. «Παρά τήν στηλίτευσιν καί τήν κακουχίαν – γράφει ὁ π. Χρυσόστομος Σαρρῆς – ἀνεγνωρίσθη τό πνευματικόν του ἔργον ἀπό τόν λαόν τοῦ νησιοῦ, διότι μίλησε στήν καρδιά τοῦ κόσμου, μέ φωνή σωστή».
Κατά τόν ἐνταφιασμό του οἰκονομήθηκε ἀπό τόν Θεό μεγάλο σημεῖο. Ἀπό ἀστοχία τῶν κηδευτῶν, ὁ τάφος πού θά δέχονταν τό ὁσιακό σῶμα τοῦ μακαρίου Λεοντίου, εἶχε ἀνοιχθεῖ μικρός. Τότε κάποιος ἀπό τούς παρισταμένους φώναξε: «Ἄντε ρέ Λεόντιε, καί στόν τάφο λειψός θά πᾶς». Καί ἐκεῖνος, σάν νά ἦταν ζωντανός, μάζεψε τά πόδια του καί χώρεσε! (Μαρτυρία τοῦ κ. Ἰωάννη Κουτσούκου, δημοσιευμένη στήν ἐφημερίδα τῆς Κορίνθου ΣΗΜΕΡΑ, φ. 26. 10. 1997).
Κατά τήν ἀνακομιδή του τά Λείψανά του ἀνακομίσθηκαν εὐωδιάζοντα. Σήμερα ἡ τιμία Κάρα του καί τά περισσότερα τῶν Λειψάνων του φυλάσσονται ἀπό τήν ἀνηψιά του Βικτωρία, στόν Πλάτανο Σάμου, ἐνῶ ἀρκετά ἔχουν ἴδη διασπαρεῖ καί ἡ εὐλογία τους χαριτώνει μακρυνές περιοχές (ὅπως ἡ Κύπρος).
Μετά τήν κοίμησή του μαρτυροῦνται ἐμφανίσεις του. «Τό εἶπαν ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν λόγο νά ψεύδονται – γράφει ὁ Ἰω. Κουτσοῦκος – Ἡ γυναῖκα τοῦ θυρωροῦ ἑνός ξενοδοχείου, ὅταν γύρισε ὁ ἄνδρας της στό σπίτι, τοῦ εἶπε ὅτι πέρασε ὁ Λεόντιος ἀπό κεῖ καί τοῦ ἔδωσε νερό! Ὁ σύζυγός της ἀπόρησε λέγοντάς της ὅτι ὁ Λεόντιος εἶναι πεθαμένος, ὅμως ἐκείνη ἐπέμεινε λέγοντας πώς δέν εἶχε παραισθήσεις»!
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ ΛΕΟΝΤΙΕ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν

Αναρτήθηκε από τον Καθηγητή Αντώνιο Μάρκου στην ιστοσελίδα http://trueorthodoxchurcharchive.blogspot.com/

δ)ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

Μια μορφή πνευματικής άσκησης υπήρξε και η “σαλότης” ή η “δια Χριστόν μωρία”, η οποία εμφανίζεται τον 4ο μ.Χ. αι. Αφετηρία της πρέπει να υπήρξε η Αίγυπτος, στη Συρία όμως βρίσκει, ίσως, το πιο κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθεί. Έχει τη βιβλική της θεμελίωση (Α’ Κορ. 3,18) και ο Απ. Παύλος θεωρείται ο “πνευματικός δάσκαλος” των “δια Χριστόν σαλών”.Πρώτος “σαλός”, που μεταφέρει τη μορφή αυτή άσκησης από την έρημο στον κόσμο, είναι ο Αγ. Συμεών (6ος αι.), που καταγόταν από την Έδεσσα της Συρίας.

Οι “δια Χριστόν σαλοί” ήσαν ασκητές, οι οποίοι προσποιούνταν τους τρελούς για να φέρουν τα θεία μηνύματα στον κόσμο. Η “δια Χριστόν σαλότης” ήταν μια προσποιητή “μωρία” και γι’ αυτό η πιο δύσκολη και επικίνδυνη πνευματική άσκηση. Είναι ένα επικίνδυνο “παιχνίδι” γι’ αυτούς τους ασκητές, οι οποίοι, φαινομενικά, αρνούνται τα μοναχικά τους ιδεώδη. Το βασικό τους έργο είναι η ανακάλυψη και η αποκάλυψη της αμαρτίας. Γι’ αυτό κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, στις πλατείες, στις ταβέρνες, στα δημόσια λουτρά, ακόμη και στα κακόφημα σπίτια, εκεί και όπου με το διορατικό τους χάρισμα “βλέπουν” να φωλιάζει η αμαρτία.

Τέλος ο “σαλός” γίνεται ο “αλήτης του Θεού”, που διαρκώς φεύγει και παντού είναι ξένος.

Και ο Αγ. Ανδρέας ο “σαλός” αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο “παιχνίδι”, την προσποιητή τρέλα, αναλαμβάνει, ύστερα από θεία κλήση, να “παίξει” στην Κωνσταντινούπολη του 9ου μ.Χ. αι. Το δύσκολο ρόλο του, μαζί με άλλα προβλήματα, όπως είναι ο πραγματικός χρόνος της συγγραφής του “βίου” του, η ιστορικότητά του, προσπαθεί να ερευνήσει αυτή η μελέτη, που έγινε και το αντικείμενο διδακτορικής διατριβής στο Pont. Institute Orientale της Ρώμης. Βασίζεται στα κείμενα: Acta S.S. (Maii, t vi, p.p. 4-111) και στην Patrologia Greca του Z. P. Migne ( t. 111, 621-888).

Ο Αγ. Ανδρέας ο “σαλός” “Σκύθης τω γένει” γίνεται ο εισηγητής της “σαλότητος” στην πατρίδα του τη Ρωσία. Οι “yurodivi”, οι Ρώσοι “δια Χριστόν σαλοί”, είναι πολύ γνωστοί και αγαπητοί άγιοι στο ρωσικό λαό.”

Του κ. Παναγιώτη Μαρτίνη
Δρ. Θεολογίας, τ. Σχολ. Συμβούλου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ε)ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

1)Ο “ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΛΟΣ” είναι άνθρωπος με διορατικό χάρισμα, άνθρωπος δηλ. που “βλέπει” τις καρδιές των ανθρώπων και ο λόγος του είναι ακέραιος & χωρίς περιστροφές. Πιστεύω πως όσοι μίλησαν ή συναναστράφηκαν με τον γέροντα Λεόντιο και ασπάσθηκαν τον λόγο του, είχαν μεγάλη βοήθεια στη ζωή τους. Οι άνθρωποι με αυτό το χάρισμα είναι τόσο σπάνιοι στον κόσμο, όσο σπάνιο είναι να βρεις τυχαία στο δρόμο ένα διαμάντι!!!!

(ΒΑΡΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ)

2)Φιλε Νικο!Ειλικρινα σαγηνευτικα σε πολυ μεγαλο βαθμο διαβαζοντας ολα αυτα γιαυτον τον ιερωμενο ανθρωπο που τον βιωσα και γω εδω στη Σαμο.Πολλες φορες τον ειχα βαλει μεσα στο αυτοκινητο μου και πραγματι ευωδιαζε ολο το αυτοκινητο!Σε ευχαριστω παρα πολυ για αυτη την τοσο ομορφη και ευλογημενη αναφορα σου!!!!

( ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ)

3)Φίλε Νίκο,να σ’ έχει ο Θεός καλά για το μέγα θησαυρό που μας χάρισες σήμερα. Δεν ήξερα ότι πέρασε από τη Σάμο τέτοιο δώρο από το Θεό!

(ΒΑΡΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ)

4)Συγχαρητήρια Νίκο κι από μένα για όλο το υλικό που συγκέντρωσες για τον πατέρα-Λεόντιο. Ομολογώ ότι κατά καιρούς είχα αναζητήσει σε διάφορα ιστολόγια στο διαδύκτιο σχετικές αναφορές, αλλά μάταια. Και πάλι μπράβο για όλα τα στοιχεία του οσιακού του βίου που μας προσέφερες, και πιστεύω ότι η ευλογία για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε ήταν μεγάλη.

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ)

5) Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ BLOG «O ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»O ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Μεγάλη απήχηση το άρθρο του ιστολογίου «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ»

Πατέρας Λεόντιος ο Σάμιος…o «Κατά Χριστό Σαλός»Το Ρεπορτάζ έχει στοιχεία από τα σχόλια και τις αναφορές των διαχειριστών και των σχολιαστών του ιστολογίου https://skoureika.wordpress.com/

ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ!!!

ΤΑ 9 ΣΧΟΛΙΑ

DINOS TZORTZOGLOU είπε…

Εξαιρετικό! Μπράβο και ευχαριστούμε για την όμορφη ανάρτηση!!

26 Φεβρουαρίου 2010 11:24 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…

mprabo givrgo poli kalo!!!

27 Φεβρουαρίου 2010 6:29 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…

Ειμαι σε μια ηλικία που τον θυμάμαι κι εγώ να μιλάει στη πλατεία του Βαθιού και σε διάφορα μέρη τον είχα συναντήσει όπως λες να περπατάει ξυπόλητος ρακένδυτος και όπως ακριβώς εμφανισιακά τον περιγράφεις.Δεν ξέρω που τα βρήκανε οι συγγραφείς αυτά που γραψανε αλλά νομίζω ότι είμαστε νοήμονες άνθρωποι και δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι.Πράγματι ήταν φυσιογνωμία με ιδιαιτερότητες(ξυπόλητος πάντα,δεν έμπαινε σε αυτοκίνητο κ.αλ).Δεν θυμάμαι όμως ποτέ από τις πολλές φορές που τον είχα συναντήσει στη πλατεία του Βαθιού όταν μιλούσε να ακούγεται κάποιος θόρυβος και γενικά να συμβαίνει κάτι παράξενο.Ούτε είχα ακούσει για τους θανάτους των 2 ατόμων που είχαν συμβεί όταν τον αμφισβήτησαν αυτοί.Δεν ζούμε στον μεσαίωνα και εξάλλου αν αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά ήταν μια περίεργη μορφή ,όπως υπάρχουν πολλές τέτοιες στην κοινωνία μας, είχε κάποια» αγιοσύνη», είναι δυνατόν να σκόρπιζε τον θάνατο σαν εκδίκηση σ αυτόν που δεν τον παραδεχόνταν.Νομίζω ότι τον προσβάλει την μνήμη του .Ας είμαστε λογικοί και ας αφήσουμε αυτά που ίσως προσπαθούν μερικοί να περάσουν στη κοινωνία για κάποιο άλλο ίσως σκοπό.

28 Φεβρουαρίου 2010 8:59 π.μ.

Ανώνυμος είπε…

ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΠΩΣ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ .ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.ΔΙΚΗΟ ΕΧΕΙ Σ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ.ΟΧΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΑΖΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ.

28 Φεβρουαρίου 2010 3:30 μ.μ.

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ είπε…

Αν προσέξετε φίλοι μας τον τίτλο πουθενά δεν βγαίνει το συμπέρασμα ότι τον κάναμε Άγιο.
Αναδεικνύουμε μέσα από στοιχεία που συλλέξαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο που αναμφισβήτητα δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που λεμε ότι είναι πρότυπα για έναν τόπο.
Ενας απλός άνθρωπος που είχε και το σθένος να υπερασπίσει την πατρίδα του και τον τόπο του όταν χρειάστηκε, άσχετα με τα θρησκευτικά του πιστεύω.
Τώρα τι ιδανικά και τι ακριβώς πρεσβεύουν αυτοί που ηγούνται του τόπου είτε θρησκευτικοί, είτε πολιτικοί παράγοντες;
Η διαφορά είναι ότι οι σημερινοί φοράνε κοστούμια και ράσα υπερασπιζόμενοι προσωπικά πάθη, ενώ εκείνος ήταν ρακένδυτος υπερασπιζόμενος κάποιες άλλες αξίες που εμείς τις έχουμε ξεχάσει!
Όσο για κάποιες υπερβολές που διαχρονικά αναφερόντουσαν μέσα από την ζωή του, ας καταλάβουμε όλοι ότι εκείνες τις εποχές κάποια πράγματα ο απλός κόσμος τα ερμήνευε διαφορετικά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μηδενίσουμε ΑΥΤΟΝ τον άνθρωπο.
Τουλάχιστον εμείς θα θέλαμε να έχουμε την τιμή να τον γνωρίσουμε!

28 Φεβρουαρίου 2010 4:21 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…

Σε συνέχεια το όσων έγραψα γιατί βλέπω κ Γαρυφάλλου ότι δίνεται απάντηση σ αυτά θα αναφέρω τα παρακάτω:Δεν προσπάθησα με τα σχόλια μου να μηδενίσω τον Παπα Λεωνίδα.Το 1993 που πέθανε ήμουνα 16 ετών και τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά.Εκτός αυτού ήταν αντάρτης στην κατοχή εναντίον των Ιταλών και το διευκρινίζω αυτό,μαζί με τον παπού μου τον οποίον δεν έχω γνωρίσει αλλά μου μιλάει γι αυτόν ο πατέρας μου όπως και για τον Παπα Λεωνίδα.Μιλησα γι αυτούς που ξαφνικά θυμήθηκαν τον Παπα Λεωνίδα και αναρωτιέμαι για ποιό λόγο.Οι εποχές είναι πονηρές και γι αυτό αναφέρω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και πως το αναμεταδίδομε .Και να επαναλάβω ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που έζησαν με κάποιον ιδιόμορφο λ τρόπο αλλά ίσως αυτοί δεν υπάρχει το περιβάλλον να τους προβάλει και να τους εκμεταλευτεί.

28 Φεβρουαρίου 2010 6:54 μ.μ.

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ είπε…

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι εννοείται «Οι εποχές είναι πονηρές και γι αυτό αναφέρω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και πως το αναμεταδίδομε».
Μου ακούγεται ολίγον αόριστο.
Το βλέπω σαν σκιοφοβία!
Δεν διαφωνούμε ουσιαστικά κάπου και όσο για το αν μηδενίζετε ή όχι, να είστε σίγουρος ότι αυτό μπορεί να αφορά και άλλους αλλά ξέρετε δεν είστε ο μοναδικός που υπογράφετε σαν ανώνυμος και έτσι μοιραία σας παρασύρει το ρεύμα αυτό.
Εσείς μπορεί να μην μηδενίζετε άλλοι όμως το κάνουν.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον κάθε ανώνυμο!
Όσο επίσης για το αν υπάρχουν και άλλοι που πρόσφεραν και δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον να τους προβάλει εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό.
Αν ξέρετε κάποιους ευχαρίστως να το κανουμε.
Όπως είδατε και στο προηγούμενο σχόλιο ο στόχος μας είπαμε είναι ένας.
Να προβάλουμε «ρακένδυτους» και «ξυπόλιτους» που πρόσφεραν στον τόπο τους και όχι κουστουμάτους μειοδότες που η αγωνία τους είναι να παίρνουν 2πλους και 3πλους μισθούς…..μόνο!

28 Φεβρουαρίου 2010 7:08 μ.μ.

N.K.TRAGARIS είπε…

Κύριε Γαρυφάλλου,

Στις 26/02/10, όταν με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι αναδημιοσιεύσατε ανάρτησή μας στο https://skoureika.wordpress.com σχετικά με τον πάτερ Λεόντιο ή παπά-Λεωνίδα, σας ζητήσαμε να κάνετε ενεργό τον σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας, ώστε ο μη ψαγμένος και επιφανειακός αναγνώστης να έχει την δυνατότητα να ανατρέξει στην πρωτότυπη δημοσίευση.
Αν αυτό είχε γίνει και εφόσον ο ανώνυμος σχολιαστής είχε διαβάσει με προσοχή όλη την σειρά σχολίων του πρωτοτύπου, δεν θα είχε απορίες της μορφής:

«Μιλησα γι αυτούς που ξαφνικά θυμήθηκαν τον Παπα Λεωνίδα και αναρωτιέμαι για ποιό λόγο.Οι εποχές είναι πονηρές και γι αυτό αναφέρω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και πως το αναμεταδίδομε.»

Και θέλοντας να γίνω ακόμα πιό ξεκάθαρος -ως διαχειριστής- του blog «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΑΙΊΚΩΝ» σας είχα ενημερώσει προφορικά αλλά και τώρα ενημερώνω τους αναγνώστες και σχολιαστές για τα εξής:

α. Αναζητήσαμε στοιχεία για τον πάτερ Λεόντιο στο διαδίκτυο.
β. Βρήκαμε βιογραφικό σε συγκεκριμένο blog που κατά δήλωση του συγγραφέος αναφέρει «Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ τό πρῶτο σχεδίασμα τῆς βιογραφίας τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ Λεοντίου τῆς Σάμου …….»
γ. Το συγκεκριμένο κείμενο το δημοσιεύσαμε αυτούσιο χωρίς περικοπές, όπως οφείλαμε, αναφέροντας την πηγή χωρίς να έχουμε καμία σχέση με αυτή και φυσικά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ασπαζόμαστε τις όποιες υπερβολές του κειμένου.
δ. Θεωρούμε ότι ο οποιοσδήποτε αναγνώστης διαβάζοντας με προσοχή το σύνολο των δημοσιεύσεων, μπορεί να έχει συνολική και πλήρη εικόνα.

Εάν τα ανωτέρω είχαν συνεκτιμηθεί από τον αγαπητό ανώνυμο σχολιαστή θα είχαν αποφευγχθεί άσκοπες συζητήσεις, υποθέσεις και υπερβολές.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Ν.Κ.Τραγάρης

28 Φεβρουαρίου 2010 8:30 μ.μ.

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ είπε…

Αγαπητέ κ. Τραγάρη καλησπέρα.

Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις σας και να σας πω ότι ήταν καθαρά θέμα χρόνου για την ενεργοποίηση του συνδέσμου, αλλά βέβαια και σε εκτίμηση ότι δεν θα βοηθούσε σε τίποτα αυτό, αφού δεν έχει αφαιρεθεί κάτι από το ιστολόγιο «Τα Νεα των Σκουραίικων» και το συγκεκριμένο άρθρο.
Εξάλλου και με ανενεργό τον σύνδεσμο, με ένα απλό «copy – paste» πάλι θα υπήρχε πρόσβαση από τον ανώνυμο φίλο.
Άλλωστε όπως θα διαπιστώσει ο καθένας που θα επισκεφθεί το ιστολόγιό σας θα δει ότι και εμείς δεν κάναμε περικοπές, αναφέραμε την πηγή και μάλιστα προσθέσαμε και σχόλια επισκεπτών σας για να δώσουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα στη μορφή αυτή του γέροντα.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε εσας που κάνατε αυτή την έρευνα και ίσως αδίκως τα πήραμε εμείς σε πολλές περιπτώσεις που κάποιοι επικοινώνησαν μαζί μας.
Κρίνουμε σκόπιμο να διατηρήσουμε το θέμα αυτό στην κορυφή των αναρτήσεών μας αφού είχε φοβερά μεγάλη αποδοχή στον κόσμο.

Ευχαριστώ και πάλι.

Γαρυφάλλου Γιώργος

28 Φεβρουαρίου 2010 9:25 μ.μ.

Advertisements

Responses

  1. Σχετικά με το άρθρο που αφόρά τον μακαριστο π. Λεόντιο και όσο αφορά τά σχόλια του κ. Ανώνυμου θα ήθελα να του τονίσω τα εξής. Καταρχήν ώς ανώνυμος και δίχως ουσιαστική ταυτότητα δε θα έπρεπε καν να σχολιάσετε ένα άρθρο το οποίο αφορά μία προσωπικότητα την οποία εσείς όπως δηλώνετε μόνο την θυμάστε και σας έχουν αφηγηθεί. Καθώς φαίνεται δεν τον είχατε γνωρίσει και συνεπώς δεν μπορείται να έχετε και άποψη για τον άνθρωπο αυτό που σίγουρα σηματοδότησε και πήγε ένα βήμα παραπάνω θρησκευτικώς το τόπο αυτό. Προσωπικά επειδή είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω είμαι κ ένας απο αυτούς που τον φιλοξένησαν, σπίτι τους, πολλές φορές, διαπηστώνοντας την απλότητα αλλα και την Οσιότητά του. ΜΟΝΟ αυτοί μπορούν να μιλούν και να αναφέρονται σε τέτοιους ανθρώπους κατά την άποψή μου. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν τίποτα απλά να πούν και χρησιμοποιούν την αφάνεια, την ανωνυμία και ισχυρισμούς του τύπου άκουσα, έμαθα μου αφηγήθηκαν καλά θα κάνουν να σωπαίνουν γιατί η σιωπή αν δεν έχεις να πείς τίποτα είναι χρυσός εκτός και αν θες να κάνεις εντύπωση. Και καλά θα κάνουμε κάποια στιγμή να τιμούμε και να σεβόμαστε τους ανθρώπους που πρόσφεραν στον τόπο και στην τοπική κοινωνία μας καθώς αυτοί έδωσαν έστω και το κάτι αν και ρακένδυτοι και ξυπόλοιτοι σε σχέση με τους κουστουμάτους και γραβατομένους που τάζουν λαγούς με πετραχίλια και λακούν με την ουρά στα σκέλια. Αυτά για την ιστορία. Νίκο συγχαρητήρια για το άρθρο


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: